Шановні Абоненти!

Повідомляємо, що товариством затверджені зміни до Публічного договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб, які набувають чинність з 01 грудня 2023 року.

Вносяться наступні зміни до Додатку 1 до Публічного договору про надання послуг доступу в мережу Інтернет для фізичних осіб від 15.04.2022:

- Пункт 2.1.7. Додатку 1 викладено у наступній редакції: «2.1.7. Активація реальної статичної IP адреси – 50 грн. за один календарний місяць, незалежно від дати активації.»

- Пункт 2.1.7.1. Додатку 1 до Договору – видаляється.

Внесені зміни до пункту 5.1. Додатку 3 до Публічного договору про надання послуг доступу в мережу Інтернет для фізичних осіб від 15.04.2022 та викладено його у наступній редакції:

5.1. Активація реальної статичної IP-адреси. Активацію Послуги можливо замовити самостійно через Особистий кабінет, телефоном або під час відвідування відділу обслуговування абонентів. Послуга активація реальної IP-адреси замовляється на один календарний місяць, після закінчення якого, Послуга пролонгується на кожний наступний календарний місяць без додаткового щомісячного замовлення та діє протягом строку дії цього Договору. Правило автоматичної пролонгації застосовується необмежену кількість разів. Відмова від послуги здійснюється Абонентом самостійно, у спосіб та порядку, які встановлені для активації цієї Послуги. При пролонгації Послуги, за абонентом зберігається реальна IP-адреса, яка була надана при активації.

Вартість Послуги не залежить від дати активації і сплачується за повний календарний місяць.

Послуга активується тільки при наявності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів, у розмірі не менше ніж 50 грн. Оплата Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента. »

Одночасно інформуємо Вас про право розірвати договір без додаткових витрат, якщо Ви не погоджуєтесь на змінені умови. Право на розірвання договору про надання Послуг здійснюється протягом семи календарних днів після публікації цього повідомлення.

03.11.2023

З повагою,
ТОВ «Дніпро.ТВ»